Uppgifter till En film om prao

  • Årskurs: Årskurs 7-9
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Prao är viktig del av elevernas förberedelser inför arbetslivet. Efter att eleverna har fått se En film om prao kan de ta hjälp av denna stencil för att koppla sina intressen till ett yrke och träna på att presentera sig själva inför att de ska söka praoplats. 

Komplettera gärna med handböckerna iPraktiken Elev, iPraktiken Skola och iPraktiken Företag.