Uppgifter till En film om prao

  • Årskurs: Årskurs 7-9
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument


Prao är viktig del av eleverna förberedelser inför arbetslivet. Efter att eleverna har fått se En film om prao kan de ta hjälp av denna stencil för att koppla sina intressen till ett yrke och träna på att presentera sig själva inför att de ska söka praoplats. 

Komplettera gärna med handböckerna iPraktiken Elev och iPraktiken Skola. 

Dela: