iPraktiken Elev

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Studie- och yrkesvägledning
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument
Tryckt material

iPraktiken Elev ger eleven tips och råd inför, under och efter en prao eller praktik. Hur hittar man en rolig prao-/praktikplats? Vad är bra att tänka på den första dagen? Hur får man mesta möjliga ut från sin prao-/praktikperiod och hur ska man rapportera och föra anteckningar om den?

Materialet innehåller bland annat:

  • Uppgifter kopplade till praktik/prao eller apl
  • Kopplingar till styrdokument samt stöddokument
  • Plats för anteckningar och loggbok