iPraktiken Skola

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Studie- och yrkesvägledning
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

Bokserien iPraktiken i helt ny utgåva!

iPraktiken är en serie om tre böcker som vägleder dig som arbetar med prao och praktik samt elever och företagare genom hela prao- eller praktikperioden. För elever är prao- eller praktikperioden en unik möjlighet att komma i kontakt med yrkeslivet och lära känna eventuella arbetsgivare. Prao/praktik är dessutom ett bra tillfälle att knyta starka band mellan skola och företag. 

iPraktiken Skola är ett material för skolan som har praktikanter eller praoelever ute i arbetslivet. Materialet ger tips och stöd i kontakten med elever och företagare inför, under och efter elevens prao, praktik eller apl-period. I materialet ges exempel på kommunikation till företagare, förslag på upplägg, samt checklistor.

Materialet innehåller bland annat:

  • Uppgifter kopplade till praktik/prao eller apl
  • Kopplingar till styrdokument samt stöddokument
  • Plats för anteckningar och loggbok
Dela: