iPraktiken Skola

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Studie- och yrkesvägledning
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

iPraktiken är en serie om tre böcker som vägleder dig som arbetar med prao och praktik samt elever och företagare genom hela prao- eller praktikperioden. För elever är prao- eller praktikperioden en unik möjlighet att komma i kontakt med yrkeslivet och lära känna eventuella arbetsgivare. Prao/praktik är dessutom ett bra tillfälle att knyta starka band mellan skola och företag. 

iPraktiken Skola är ett material för skolan som har praktikanter eller praoelever ute i arbetslivet. Materialet ger tips och stöd i kontakten med elever och företagare inför, under och efter elevens prao, praktik eller APL-period. I materialet ges exempel på kommunikation till företagare, förslag på upplägg, samt checklistor.

Materialet innehåller bland annat:

  • Uppgifter kopplade till praktik/prao eller APL
  • Kopplingar till styrdokument samt stöddokument
  • Plats för anteckningar och loggbok

 

"Åk 8 har sin prao på VT för första gången och behöver förberedas och inspireras inför praotiden. Dels hur man tänker kring prao, hur man går till väga och dels hur andra elever har gjort. Väldigt bra och användbar material även för att öka deras självkännedom och så lyfter materialet  kunskap kring hur elevrna formar sin framtid. Bra och  färgglada bilder och ett nöje att bläddra och genomföra övningarna."

Lärare högstadiet