iPraktiken Företag

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Studie- och yrkesvägledning
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

För elever är prao- eller praktikperioden en unik möjlighet att komma i kontakt med yrkeslivet och lära känna eventuella arbetsgivare. Prao/praktik är dessutom ett bra tillfälle att knyta starka band mellan skola och företag.

iPraktiken Företag är ett skolmaterial för dig som tar emot praktikanter/praoelever i din verksamhet. Skriften ger tips och stöd i kontakterna med eleven och skolan inför och under prao/praktik.

Materialet innehåller bland annat:

  • Uppgifter kopplade till praktik/prao eller apl
  • Kopplingar till styrdokument samt stöddokument
  • Plats för anteckningar och loggbok
Dela: