iPraktiken Företag

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Studie- och yrkesvägledning
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

Bokserien iPraktiken i helt ny utgåva!

iPraktiken är en serie om tre böcker som vägleder dig som arbetar med prao och praktik samt elever och företagare genom hela prao- eller praktikperioden. För elever är prao- eller praktikperioden en unik möjlighet att komma i kontakt med yrkeslivet och lära känna eventuella arbetsgivare. Prao/praktik är dessutom ett bra tillfälle att knyta starka band mellan skola och företag. 

iPraktiken Företag finns till för att göra det så lätt som möjligt för företagare att ta emot dina elever på sina arbetsplatser under prao, praktik eller apl. Boken ger värdefulla tips om allt från arbetsuppgifter till handledarskapet, och vägleder på så sätt företagaren genom perioden. Boken klargör också ansvarsförhållandet gentemot skolan och eleven – och hur det ligger till med försäkringar och liknande frågor.

Materialet innehåller bland annat:

  • Uppgifter kopplade till praktik/prao eller apl
  • Kopplingar till styrdokument samt stöddokument
  • Plats för anteckningar och loggbok

 

Dela: