När även flickor fick rätt till utbildning

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Företagskällan

Alltid gratis och fraktfritt!

Trädgårdsnäringen är på uppgång i Sverige och i dag råder det högtryck på utbildningar kopplade till området. Ett nytt näringslivshistoriskt forskningsprojekt kartlägger kvinnornas intåg i branschen.