Kvinnliga uppfinnare

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Företagskällan

Alltid gratis och fraktfritt!

När man hör ordet ”uppfinnare” tänker man nog normalt på en man. Det är förvisso sant att de allra flesta uppfinnare är män. Men det har alltid funnits kvinnor som gjort nydanande konstruktioner inom olika områden.