Välkommen på studiebesök!

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Företagskällan

Alltid gratis och fraktfritt!

Välkommen på studiebesök!

Många skolklasser har besökt Företagskällan genom åren för att se hur ett av världens största företagsarkiv fungerar och för att få föreläsningar om svensk företagshistoria och entreprenörskap. De ger även lektioner i källkritik samt håller i workshops. Studiebesöken går att genomföra digitalt.

Föreläsningar

Företagskällan föreläser om svensk näringslivshistoria och oftast görs det på ca. 45 minuter. Önskas en kortare eller längre längd på studiebesöket går det att ordna, lika så kan de skräddarsy ett upplägg med önskad föreläsning och tema för besökstillfället.

En visning i arkivet

Alla studiebesök avrundas med en visning i arkivet. Där visas olika arkivkällor ur företagsarkivet.

Estimerad längd på studiebesöket är ca. 1 h 10 minuter – en föreläsning (ca. 45 minuter) som avslutas med en visning i arkivet (ca. 20 minuter).

Längden på ett virtuellt studiebesök är ca. 30 – 35 minuter. Önskas ett längre eller kortare digitalt eller fysiskt besök så går det bra också.

Läs mer och boka ert studiebesök HÄR!