Den svenska teknikutvecklingen

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Företagskällan

Alltid gratis och fraktfritt!

Ny teknik uppstår i samspel – mellan såväl individer som länder. Sveriges teknikutveckling har i alla tider varit beroende av influenser utifrån, men det fanns också gott om exempel på det omvända förhållandet.

 

Centralt innehåll

Högstadiet: Teknik/Historia/Fysik

Gymnasiet: Teknik/Historia/Företagsekonomi/ Samhällskunskap/Entreprenörskap/och företagande

Dela: