Sofia Gumaelius – Annonsdrottningen

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Företagskällan

Alltid gratis och fraktfritt!

Ett enda manuskript och ett enda betalningstillfälle, det var Sofia Gumaelius affärsidé. Den som ville annonsera skulle slippa allt besvär. Nya Annonsbyrån skulle stå för arbetet. En fast prislista, redbarhet, ordning och hastig expedition var vad hon lovade kunderna. Tidningsägarna utlovades inkomster som gjorde dem oberoende och starka som publicister. Affärsidén skulle hålla i mer än hundra år.

En övning i hur man resonerade kring kvinnors företagande inom tidig reklam

Centralt innehåll:

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel jämställdhet. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade makthållanden och olika historiska förklaringar till dem (Historia 1b)
  • Granskning och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. (Historia 2a)
  • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. (Marknadsföring)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)