Klas förklarar utbud & efterfrågan

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Klas Eklund förklarar hur utbud och efterfrågan fungerar och vad som händer när marknadsmekanismerna sätts ur spel.

Till detta filmklipp finns en lärarhandledning, den finns under "relaterade produkter" nedan.