Klas förklarar utbud & efterfrågan

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Klas Eklund förklarar hur utbud och efterfrågan fungerar och vad som händer när marknadsmekanismerna sätts ur spel.

Till detta filmklipp finns en lärarhandledning, den finns under "relaterade produkter" nedan. 

Dela: