Klas förklarar tillväxt

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Klas Eklund förklarar hur tillväxt skapas, vad BNP är och vilka förutsättningar som krävs för att produktiviteten och inkomsterna ska öka.