Samhällsekonomi - det handlar om dig

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument
Ljudbok

Allt som händer i det ekonomiska kretsloppet hänger samman och sprider sig som ringar på vattnet. Allt du gör påverkar andra och allt andra gör påverkar dig. I detta skolmaterial får eleverna lära sig om hur ekonomin hänger ihop – vad vinst och tillväxt är samt hur vår välfärd skapas. 

Centrala begrepp och utgångspunkter som behandlas:

  • Välfärden – Hur skapas den?
  • Företagens och entreprenörernas roll i samhällsekonomin
  • Global och lokal ekonomi – Hur hänger de ihop? 
  • Sveriges roll i den globala ekonomin
  • Privat och offentlig sektor
  • Arbetslöshet – Vad händer med samhällsekonomin om arbetslösheten ökar?
  • Vinst – Varför den är viktig för företagen?
  • Tillväxt –  Hur kan den skapas på ett sätt som inte skadar vår miljö?
Materialet innehåller uppgifter för diskussion och fördjupning som kan användas både för enskilt arbete och i grupp.
 

          "Materialet gör det lättare att förstå hur det faktiskt fungerar i samhället med  "äkta" exempel."               

                                                                                      Gymnasielärare i samhällskunskap och historia