Klas förklarar tillväxt - lärarhandledning

  • Digitalt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Ekonomisk tillväxt är något vi nästan kommit att ta för givet.

Vi är vana vid att lönerna stiger, att arbetsmarknaden hela tiden skapar nya typer av jobb och att företagen utvecklar nya produkter. Inget av detta skulle kunna ske utan tillväxt, men vad betyder begreppet mer exakt?Hur mäter man det och hur uppstår tillväxt?

Detta lektionsupplägg ger en introduktion till dessa frågor och bygger på att eleverna gör ett par enkla räkne- och diskussionsövningar som både visar hur deras eget arbete påverkar och hur tillväxt kan ske av olika orsaker.

Dela: