Klas förklarar samhällsekonomi

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Klas Eklund förklarar hur läran om samhällsekonomi utvecklats, vilka idéer och teorier som dominerat genom historien och vilka de främsta personerna bakom idéerna varit.