Klas förklarar räntor

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Klas Eklund förklarar vad som påverkar räntan för lån till privatpersoner, hur räntan och inflation samspelar och räntans roll i samhällsekonomin.