Jacob förklarar inflation och deflation

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

I den här filmen förklarar Jacob från Ekonomifakta vad inflation och ränta är samt hur det hänger ihop med riksbankens inflationsmål. Materialet kan med fördel användas i undervisning och i anslutning till boken: Samhällets ekonomi- det handlar om dig