Jämställdhetsquiz

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Detta är ett quiz om jämställdhet att använda som ett intresseväckande komplement till undervisningen. 

Frågor som behandlas är bland annat:
Finns det fortfarande löneskillnader mellan kvinnor och män i dag?
Får alla lika många föräldradagar? 

Quizet tar ungefär 15 minuter att gå igenom.