Jämställdhet på väg – lektionsupplägg

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Transportföretagen

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Detta material vänder sig i första hand till gymnasiets yrkesutbildningar med inriktning fordon- och transport. Materialet kan användas både i de praktiska ämnena men även i samhällskunskap och svenska.

Ofta landar läroplanens värdegrundsarbete hos de lärare som undervisar i teoretiska ämnen eller hos de som tycker det är intressant med normer och jämställdhet. Vi vill med detta material ge dig som yrkeslärare en möjlighet att, utifrån din erfarenhet och ditt perspektiv, ge eleverna kunskap och ett tryggt forum att diskutera frågor som kan vara lite känsliga och svåra att prata om.