A lesson plan on bicycles and gender equality

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Denna lektion kan med fördel användas för att uppmärksamma jämställdhetsdagen som äger rum den 26 augusti.
Syftet med lektionen är att eleverna ska upptäcka hur cykeln, historiskt men än i våra dagar, används för att förbättra tillgången till utbildning, sjukvård och försörjning. Det kan i sin tur leda till ökad produktivitet för individer och samhällen.

Planering
Lektionen beräknas ta 60–90 minuter. Frågorna för diskussion kan lösas individuellt, i grupp eller i helklass. Välj det sätt som fungerar bäst för din klass.

Observera att underlaget till lektionen och all referenslitteratur (4 artiklar) som hör till den är på engelska.