Den svenska modellen – lektionsupplägg

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Det här lektionsupplägget syftar till att beskriva vad Saltsjöbadsavtalet och
“den svenska modellen” innebär och vad de har för betydelse för den svenska
arbetsmarknaden i dag.

Den 20 december 1938 undertecknades ett avtal som skulle forma Sveriges
arbetsmarknad och arbetsliv under lång tid framöver – Saltsjöbadsavtalet.
Då enades representanter från SAF (Svenska arbetsgivareföreningen) och LO
(Landsorganisationen), två centrala aktörer på den svenska arbetsmarknaden, om
att förändra spelreglerna för arbetsmarknaden i landet.


Bakgrunden till avtalet var att strejker och konflikter tidigare var vanliga på
arbetsmarknaden. De två parterna ville etablera en modell för konflikthantering och
samförstånd. Avtalet blev grunden för det som nu kallas “den svenska modellen”. Den kännetecknas av att arbetsmarknadens parter själva förhandlar om
arbetsvillkor och regler, snarare än att dessa fastställs genom lagstiftning, vilket
är vanligare i andra länder. Exempelvis bestäms minimilöner inte i lag utan i stället
genom förhandlingar mellan arbetsgivare och fackförbund. 


Lektionen beräknas ta 60-90 minuter.