Kunskap och kompetens – lektionsupplägg

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

När ett företag växer, personal slutar eller när de varor och tjänster som produceras kräver annan eller ny kunskap uppstår ett rekryteringsbehov. Att hitta medarbetare med rätt kompetens, i rätt tid, är en stor utmaning för många företag. Att inte lyckas hitta personer att anställa trots att behovet finns får även allvarliga konsekvenser för ensklida individer, det rekryterande företaget och samhället. Det är avgörande för hur Sveriges ekonomi utvecklas.

Syfte

Det här lektionsupplägget syftar dels tlll att beskriva hur arbetsmarknaden hänger ihop med svensk konkurrenskraft, dels till att låta eleverna reflektera över hur matchningen på arbetsmarknaden påverkar enskilda individer såväl som samhället i stort.

Planering

Lektionen gör anspråk på 60-90 minuter och kan kopplas till ämnet samhällskunskap. Elevuppgifterna kan angripas på flera olika sätt, välj det som fungerar bäst för just din klass. Svaren kan ges direkt i helklass, i små grupper eller som skrivuppgifter - eller en blandning av de tre olika angreppsätten.