Näringslivet och utanförskapet – lektionsupplägg

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

1,3 miljoner människor kan inte försörja sig själva (delvis eller helt) genom arbete i Sverige, vilket leder till utanförskap. I dag är utanförskapet så stort att om man skulle slå ihop det motsvarar det 800 000 personer som försörjer sig på bidrag och ersättningar på heltid. Det drabbar också många barn som växer upp utan föräldrar som jobbar. De har i sin tur sämre förutsättningar att lyckas, både i skolan och senare i arbetslivet. Att 800 000 svenskar befinner sig i utanförskap kostar Sverige 270 miljarder kronor varje år.

Syfte

Det här lektionsupplägget syftar till att beskriva vad utanförskap är, dess konsekvenser och vad näringslivet har för roll i att bryta det.

Planering

Lektionen beräknas ta 60-90 minuter. Elevuppgifterna kan angripas på flera olika sätt. Välj det som fungerar bäst för just din klass. Svaren kan ges direkt i helklass, i små grupper eller som skrivuppgifter – eller en blandning av de tre olika angreppssätten.