Upphovsrätt

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

För att omfattas av upphovsrättslagen behöver du skapa någonting originellt – men vad räknas egentligen som originellt? Hör Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv, berätta mer om detta och hur det kommer sig att du hela tiden skapar saker som omfattas av upphovsrättslagen.

Avsnitt/rubriker i filmen:
• Vad kan få skydd?
• Hur får man skydd?
• Vad innebär skyddet?
• Vad bör du tänka på?