Uppgifter till Immaterialrätt att ta hand om innovationer

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

 

 

 

 

 

Ladda ner stencilen Uppgifter till Immaterialrätt - att ta hand om innovationer för att få övningar att jobba med till varje kapitel i textmaterialet.

Stencilen innehåller även tre skrivuppgifter där eleverna får utreda, resonera och uttrycka sina egna åsikter och slutsatser kring de olika områdena inom immaterialrätten.

Immaterialrätt - att ta hand om innovationer får eleverna lära sig mer om hur innovation skyddas och främjas samt vad som styr och reglerar nyskapande.