Immaterialrätt - att ta hand om innovationer

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

Immaterialrätt - att ta hand om innovationer beskriver hur en ny produkt, innovation eller idé skyddas innan lansering på marknaden.

I texten ges en översikt över vad immaterialrätt är, innebär samt syftar och används till. Den ger också immaterialrättens mer ingående perspektiv på uppfinningar, branding, upphovsrätt, design och tjänsteinnovationer. Två exempel från verkligheten lyfts fram i form av intervjuer med företagen Storytel och Agricam. 

Immaterialrätt - att ta hand om innovationer får eleverna lära sig mer om hur innovation skyddas och främjas samt vad som styr och reglerar nyskapande.

Materialet passar för kurserna:

  • Affärsjuridik
  • Företagsekonomi
  • Entreprenörskap och företagande

 

          "De olika kapitlen är perfekta som egna undervisningsmoment/lektioner med teori följt av diskussion med hjälp av de konkreta exemplen i boken."

                                                                                      Gymnasielärare i ämnet entreprenörskap

      "Ur Skolverkets kriterier för Bild 1a2: "Eleven redogör för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö." Bra häfte för informationssök inom området, bra med information och tydlig och trevlig lay-out!"

                                                                                      Gymnasielärare i ämnet bild1a2 samt design