TEMA miljö & klimat, Avsnitt 4, Ren energi

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

I detta avsnitt reder vi ut vilka energikällor som finns och vilka för och nackdelar de har. De experter som förklarar detta är Marie Knutsen-Öy, Energipolicyansvarig på Svenskt Näringsliv och Jesper Gyberg Ek, Klimatpolicyansvarig på Svenskt Näringsliv.

Förra året samlade vi unga i åldern 14–20 år för att ta reda på hur de resonerar kring miljö och klimat. De fick svara på enkätfrågor och delta i fokusgrupper, där resultatet mynnade ut i fem teman representerade i fem filmer. I filmerna har vi låtit experter och politiker resonera vidare kring de ungas tankar och ge svar på några vanligt förekommande funderingar. Genom dessa filmer beskrivs vad som redan görs och kommer att göras för att klara den utmaning som vi står inför.

Materialet kan kopplas till skolans uppdrag och syfte, både för grund- och gymnasieskolan, det kan därför med fördel användas för ämnesövergripande arbete. Du kan ta del av kopplingarna till läroplan och kursplaner i lärarhandledningen. Beställ lärarhandledningen HÄR.

En lättöverskådlig guide över Sveriges elsystem finns att beställa HÄR.