TEMA miljö & klimat, Avsnitt 1, Krisen

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

I detta första avsnitt beskrivs den klimatutmaning vi står inför. Medverkar gör John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Förra året samlade vi unga i åldern 14–20 år för att ta reda på hur de resonerar kring miljö och klimat. De fick svara på enkätfrågor och delta i fokusgrupper, där resultatet mynnade ut i fem teman representerade i fem filmer. I filmerna har vi låtit experter och politiker resonera vidare kring de ungas tankar och ge svar på några vanligt förekommande funderingar. Genom dessa filmer beskrivs vad som redan görs och kommer att göras för att klara den utmaning som vi står inför.

Materialet kan kopplas till skolans uppdrag och syfte, både för grund- och gymnasieskolan, det kan därför med fördel användas för ämnesövergripande arbete. Du kan ta del av kopplingarna till läroplan och kursplaner i lärarhandledningen. Beställ lärarhandledningen HÄR.