TEMA miljö & klimat – lärarhandledning

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Syftet med materialet är att göra eleverna medvetna om miljöfrågor kopplade till företag och konsumenter. Vi vill engagera eleverna och bidra till att känna hopp och tilltro till sin egen roll i ett hållbart och miljömedvetet samhälle. Materialet är framtaget för att användas på högstadiet och i gymnasiet.

Upplägg:
Materialet passar väl för en temavecka med en ny film för varje dag. Filmerna är drygt 10 minuter långa och till varje avsnitt finns det olika typer av uppgifter att genomföra – i helklass, smågrupper och individuellt. Beräknad tid för varje lektionsupplägg är en till två timmar beroende på hur många av uppgifterna ni väljer att göra. Vi rekommenderar att ni ser filmerna i presenterad ordningsföljd, även om de går att se fristående. Ni kan arbeta med materialet under en sammanhängande temavecka eller på enskilda lektioner under terminen. För högstadiet kan det passa med ämnesövergripande tema där ni arbetar med en film om dagen i fem dagar, medan det för gymnasiet kan passa bättre att fokusera på och fördjupa sig i ett specifikt område utifrån ditt/dina ämnen.

Varje lektion utgår från samma struktur:
1. Se filmen (15 minuter)
2. Diskutera i smågrupper och/eller helklass.
3. Låt eleverna – individuellt eller i par – svara skriftligt på Ekonomifaktas frågor. Frågorna utgår från Ekonomifaktas texter och kan ses som fördjupning.