Metallkompetens

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Jernkontoret

Alltid gratis och fraktfritt!

Metallkompetens är en digital plattform som innehåller handböcker inom aluminium, stål och gjuteriteknik. Handböckerna är ett kunskapsstöd för till exempel lärare och elever.

 

På webbplatsen går det att kombinera utbildningspaketens befintliga texter, bilder och övrig information för att skapa ett eget personligt sammansatt kompendium som kan användas vid exempelvis utbildning. Det är enkelt att plocka ihop de delar som ska vara med och det går även att lägga till egna kapitel om det skulle behövas. Sedan kan varje elev gå in på webbplatsen och ladda ner det sammansatta utbildningsmaterialet som ett pdf-dokument.