Järnkoll - gymnasiearbeten

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Jernkontoret

Alltid gratis och fraktfritt!

Jernkontoret har förberett en rad olika spännande förslag på gymnasiearbeten som alla på ett eller annat sätt är kopplade till materialteknik och mer specifikt materialet stål. Du väljer själv om du vill använda de föreslagna frågeställningarna rakt av precis som de är, eller om du använder dem som inspiration för potentiella teman.

Det finns många olika infallsvinklar till stålindustrin, och ett gymnasiearbete om stål går därför att koppla till många olika skolämnen. Det vanligaste man tänker på är nog teknik, fysik och kemi - men det går faktiskt alldeles utmärkt att även koppla det till många andra ämnen såsom biologi, historia och samhällskunskap!

Järnkoll är en satsning som Jernkontoret (järn- och stålindustrins branschorganisation) gör med syfte att inspirera unga människor att vara med och forma en bättre framtid - med stålindustrin som arbetsgivare. Genom att synliggöra stålindustrin, stålföretagen, dess medarbetare och relevanta utbildningar bygger Järnkoll kunskap och relationer mellan människor, ofta unga påväg in i arbetslivet.