Klas förklarar konjunkturen

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Varför går det upp och ner i ekonomin? Klas Eklund förklarar konjunktursvängningar och varför en lågkonjunktur faktiskt kan föra något gott med sig.