Klas förklarar invandring och integration

  • Avsändare: Ekonomifakta

Klas Eklund förklarar hur förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika typer av invandring och hur man kan underlätta en snabbare integration på arbetsmarknaden.