Film: Marknadsföring - Hedieh och Hasti Asadi, DeoDocs

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

I filmen Marknadsföring möter vi systrarna Hedieh och Hasti Asadi, grundare av DeoDocs. Med fokus på intimhygiensprodukter har systrarna Asadi kommit en god väg med att bemästra hur den mest lämpliga marknadsföringen för deras produkter ser ut. Marknadsföring är en förutsättning för en fungerande affärsmodell och systrarna Asadi använder sig idag främst av sociala medier och influencers för att nå ut till sin idag främsta målgrupp. Utmaningen om hur de ska nå ut till en bredare målgrupp kvarstår och en väl fungerande marknadsföring kommer vara avgörande för att nå den.

Filmen är framtagen i samarbete mellan Svenskt Näringsliv och Digilär och är en del av läromedlet Företagsekonomi. Läs mer på Digilärs hemsida. https://digilär.se/laromedel/gymnasiet/foretagsekonomi//