Film: Ekonomi - Elvira och Caroline, Hellsten Kommunikation

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

I filmen Ekonomi möter vi Elvira Hellsten, grundare/VD och Caroline Lagergren, vice VD på Hellsten Kommunikation. Här samarbetar man med samhällspåverkande uppdragsgivare med grafiskt och kommunikationsbaserat fokus. När företag börjar nyanställa fler personer är det ett tecken på att företag går framåt. Dock är anställningar också förknippade med kostnader för ett företag. Utgifter och intäkter är centrala parametrar för att få god uppfattning om ett företags välmående och i filmen får vi en inblick av vad det faktiskt innebär rent ekonomiskt att driva företag.

Filmen är framtagen i samarbete mellan Svenskt Näringsliv och Digilär och är en del av läromedlet Företagsekonomi. Läs mer på Digilärs hemsida. https://digilär.se/laromedel/gymnasiet/foretagsekonomi//