Film: Entreprenörer - Johannes Cullberg, Paradiset

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

I filmen Entreprenörer möter vi Johannes Cullberg, grundare/VD på Paradiset. Cullberg fick vid 35 års ålder sitt första barn och i samband med det föddes idén om Paradiset. Avsaknaden av bra producerad mat på marknaden ledde till att Cullberg tog saken i egna händer och satte sina tankar i verklighet. Vikten av att vara en god problemlösare samt målmedvetenhet lyfts av Cullberg fram som centrala aspekter för att bli en framgångsrik entreprenör. När en idé kläcks gäller det att handla snabbt och att gå sin egna väg.

Filmen är framtagen i samarbete mellan Svenskt Näringsliv och Digilär och är en del av läromedlet Företagsekonomi. Läs mer på Digilärs hemsida. https://digilär.se/laromedel/gymnasiet/foretagsekonomi//