Jernkontorets jubileumsfilm – 275 år i den svenska järn- och stålindustrins tjänst

  • Avsändare: Jernkontoret

Den här filmen summerar det svenska järnets och stålets betydelse genom tiderna och lyfter de spännande möjligheter som ligger framför oss, inte minst i form av fossilfritt stål som kommer att minska koldioxidutsläppen avsevärt och bidra till en hållbar omställning av svensk industri.

År 2022 fyllde Jernkontoret 275 år. Jernkontoret är Sveriges äldsta branschorganisation och har sedan år 1747 verkat för att stärka järn- och stålindustrins konkurrenskraft så att det svenska stålet kan fortsätta bidra till sysselsättning, exportintäkter, innovationer, en ökad välfärd och en hållbar samhällsutveckling. 

En kortare version av filmen finns HÄR.