Bära eller brista – lärarhandledning

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

Det här är en lärarhandledning till boken Bära eller brista. Den inleds med en läsguide kopplad till svenskämnet och följs upp med fördjupande lektionsförslag utifrån andra skolämnen. Det finns också ett elevanpassat underlag i digitalt format.

I läsguiden presenterar vi förslag på hur du kan ta dig an boken tillsammans med dina elever när det kommer till att få boken läst och texten förstådd. Vi utgår från lässtrategier för läsförståelse och utforskar exempelvis karaktärerna och det mellanmänskliga samspelet. Det är också i läsguiden vi öppnar upp för att inventera elevernas bakgrundskunskaper om bokens olika teman och ämnen.

I de fördjupande lektionsförslagen plockar vi istället ut valda delar i boken och kopplar dessa till specifika skolämnen utifrån gymnasieskolans uppdrag i Gy11 och centralt innehåll i relevanta kursplaner:

  • Entreprenörskap och företagande
  • Företagsekonomi
  • Affärsjuridik (immaterialrätt)
  • Samhällskunskap
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Miljö och klimat kopplat till internationell handel och EU.