Bära eller brista - elevmaterial PDF

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Detta är ett digitalt elevmaterial tillhörande boken Bära eller brista, där alla elevuppgifter finns samlade.

Det inleds med en läsguide kopplad till svenskämnet och följs upp med fördjupande uppgifter utifrån andra skolämnen. I läsguiden presenterar vi förslag på hur du kan läsa boken för att förstå och ta till dig innehållet. Du får även möjlighet att inventera dina bakgrundskunskaper om bokens olika teman och ämnen. I de fördjupande lektionsförslagen plockar vi istället ut valda delar i boken och kopplar dessa till specifika skolämnen utifrån gymnasieskolans uppdrag i Gy11 och centralt innehåll i relevanta kursplaner.