Yrkesblad - Byggnadsingenjör

  • Avsändare: Bygg Din Framtid

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Byggnadsingenjör är en eftergymnasial utbildning som ger dig möjlighet att jobba med flera olika delar av byggprocessen, från utvecklingsstadiet av byggprojekt till slutförande och underhållsarbete. Det innebär att du kan jobba inom de flesta av byggbranschens olika områden så som vägar, broar, vatten- och avloppsteknik, husbyggnadsteknik och installation.

Yrkesbladet beskriver:

  • Karriärvägar
  • Vanliga roller

    Bygg din framtid drivs av Byggbranschens yrkesnämnd, BYN. De arbetar för att det, inom byggbranschen, ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar.