Yrkesblad - Anläggningsdykare

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium, SFI / SVA, Studie- och yrkesvägledning
  • Avsändare: Bygg Din Framtid

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Arbetsmarknaden för anläggningsdykare är god och efterfrågan på kvalificerade dykare är stor inom bygg-och anläggningssektorn. Ungefär hälften av arbetstiden är i eller under vatten. Några exempel på arbetsmoment kan vara att bygga och reparera broar eller anlägga hamnar, farleder och kraftverk. I dina arbetsuppgifter ingår till exempel att schakta, borra, spränga, svetsa, bygga formar, armera och gjuta.

Observera att utbildningen till anläggningsdykare inte är en gymnasieutbildning.

Yrkesbladet beskriver:

  • Vad gör en anläggningsdykare?
  • Så blir du anläggningsdykare
  • Utbildningen 

Bygg din framtid drivs av Byggbranschens yrkesnämnd, BYN. De arbetar för att det, inom byggbranschen, ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar.