Varg - lärarhandledning och övningar

  • Tryckt material
  • Årskurs: Årskurs 4-6
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

I lärarhandledningen finns det förutom förslag på lässtrategier en rad olika övningar kopplade till kursplanerna i samhällskunskap, hem- och konsumentkunskap och svenska,

Varg är skriven av barnboksförfattaren Ulf Nilsson och riktar sig till elever i årskurs 4-6. Varg handlar om fem företagsamma barn som startar en tidning i brist på sommarjobb. Tillsammans med huvudpersonen får läsaren bekanta sig med entreprenörskap och företagande.

Lärarhandledningen följer de fem delar som boken är indelad i. Med hjälp av övningarna får eleverna i par eller i mindre grupper utforska begrepp som exempelvis arbete, företagande, personliga egenskaper och samhällsekonomi.

Observera att detta är en lärarhandledning och inte ett elevmaterial. Det behövs 1-2 exemplar per klassuppsättning böcker. 

Dela: