Varg - lärarhandledning

  • Årskurs: Årskurs 4-6
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

I lärarhandledningen finns det förutom förslag på lässtrategier en rad olika övningar kopplade till kursplanerna i samhällskunskap, hem- och konsumentkunskap och svenska,

Varg är skriven av barnboksförfattaren Ulf Nilsson och riktar sig till elever i årskurs 4-6. Varg handlar om fem företagsamma barn som startar en tidning i brist på sommarjobb. Tillsammans med huvudpersonen får läsaren bekanta sig med entreprenörskap och företagande.

Lärarhandledningen följer de fem delar som boken är indelad i. Med hjälp av övningarna får eleverna i par eller i mindre grupper utforska begrepp som exempelvis arbete, företagande, personliga egenskaper och samhällsekonomi.

Notera att handledningen består av en lärardel och en elevdel, där du beställer en lärarhandledning och så många elevdelar som du har elever

Dela: