Varg - Elevmaterial

  • Tryckt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs 4-6
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Varg är skriven av barnboksförfattaren Ulf Nilsson och riktar sig till elever i årskurs 4-6. Varg handlar om fem företagsamma barn som startar en tidning i brist på sommarjobb. Tillsammans med huvudpersonen får läsaren bekanta sig med entreprenörskap och företagande.

Elevmaterialet följer de fem delar som boken är indelad i. Med hjälp av övningarna får eleverna i par eller i mindre grupper utforska begrepp som exempelvis arbete, företagande, personliga egenskaper och samhällsekonomi.

Klicka i så många exemplar som du har elever, maxantalet är 34 stycken per beställare/konto.

Dela: