Vad ska du bli när du blir stor? Tyska

  • Årskurs: Årskurs 7-9
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Vad ska du bli när du blir stor? - Elevmaterial på tyska

Öka elevernas språkkunskaper inom deras utbildnings- och yrkesval! Detta genom att undersöka ett gymnasieprogram och de yrken det kan leda till, för att sedan presentera det för några av deras klasskompisar.
Övningen blir ett tillfälle för eleverna att fundera över sina gymnasieval. Till sin hjälp har eleverna Svenskt Näringslivs framtidskartor över alla gymnasieprogrammen.

Lektionen beräknas ta 40 till 80 minuter och är kopplad till kursplanen i tyska för årskurs 7–9.

Lektionen finns även i svenska, engelska, franska, spanska och för SFI.