Vad ska du bli när du blir stor? – lärarhandledning

  • Årskurs: Årskurs 7-9, SFI / SVA
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Vad ska du bli när du blir stor? - Lärarhandledning

Tidsåtgång 40 till 80 minuter.

Vad ska du bli när du blir stor? är en lektion i moderna språk, svenska, engelska och för SFI. Eleverna använder Svenskt Näringslivs framtidskartor som stöd för att prata om sina kommande gymnasieval och lär sig samtidigt nya ord och begrepp i deras valda språk. I svenska och för SFI blir lektionen ett tillfälle för eleverna att fundera över sina utbildnings- och yrkesval. De får också träna på att presentera och motivera hur och varför de har gjort sitt val.

I lärarhandledning till Vad ska du bli när du blir stor? finns förslag på lektionsupplägg och kopplingar till kursplaner i moderna språk, engelska och svenska för årskurs 7–9 samt för SFI.