Trädgårdsexpressen - Lärarhandledning

  • Digitalt material
  • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

I lärarhandledningen till skolmaterialet Trädgårdsexpressen finns förklaringar till varje kvartal och förslag på hur materialet kan kopplas till olika ämnen på högstadiet och gymnasiet. 

Om Trädgårdsexpressen:

Låt eleverna ta över Trädgårdsexpressen, ett lite lokalt företag som sysslar med trädgårds- och fastighetsskötsel! Spelet kan användas både ur ett företagsekonomiskt och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Dela: