Trädgårdsexpressen - Bevisa att gräset är grönare på er sida

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

Låt eleverna ta över Trädgårdsexpressen, ett litet lokalt företag som sysslar med trädgårds- och fastighetsskötsel! Spelet kan användas både ur ett företagsekonomiskt och ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Låt eleverna spela två och två. Diskussionerna om alla beslut som måste fattas ger en viktig inblick i frågor som småföretagare ställs inför. Offerter ska läggas, marknadsföring skötas och personalresurser planeras.

Spelet omfattar fem omgångar per kvartal. Spelet tar cirka tre timmar. Det är viktigt att även avsätta tid för diskussioner och frågor mellan omgångarna. Det går bra att avbryta spelet och fortsätta vid en senare lektion. För att genomföra spelet behövs två tärningar. 

HÖGSTADIET
Spelet är anpassat för årskurs 9. I samhällskunskapsundervisningen passar Trädgårdsexpressen väl in för att beskriva hur företagen och marknaden fungerar. Med hjälp av spelet får enkla ekonomiska samband en innebörd för eleverna. Vidare fungerar även materialet att använda i matematik vid undervisning i problemlösning. Från det centrala innehållet i matematik: enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

GYMNASIET
lnom undervisningen i samhällskunskap, under de ekonomiska avsnitten, kan spelet fungera som underlag till diskussioner om företag, marknad och samhälle, konkurrens, prissättning, reklam och skatter. Materialet fungerar även för kurserna entreprenörskap och företagande samt entreprenörskap. Spelet kan även fungera som en spännande introduktion till företagsekonomin. Ekonomiska begrepp får en förklaring och sätts in i sina rätta sammanhang. Många elever på yrkesinriktade program kommer att starta och driva egna företag så småningom. Genom Trädgårdsexpressen får de en grundläggande introduktion i hur ett litet företags ekonomi fungerar och de villkor som gäller. Spelet kan med fördel användas som en introduktion till UF-företagande.

I matematikundervisningen används materialet med fördel för att visa på hur matematik kan användas i praktiken. Från det centrala innehållet: relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.