Skuggan och det mystiska dokumentet - Elevdel

  • Tryckt material
  • Årskurs: Årskurs 4-6
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv
Elevdelen till romanen Skuggan och det mystiska dokumentet innehåller bland annat instuderingsfrågor och uppgifter till varje kapitel och frågor på olika nivåer. Symboler intill varje uppgift förklarar typen; om det är en diskussionsfråga, att svaret finns i boken, att svaret finns utanför boken eller att eleven själv ska tycka till. 

Handledningen utgår från Lgr11 och kursplaner för årskurs 4–6 i svenska, geografi, samhällskunskap och historia. 

Notera att handledningen består av en lärardel och en elevdel, där du beställer en lärarhandledning och så många elevdelar som du har elever.

Klicka i så många exemplar som du har elever, maxantalet är 34 stycken per beställare/konto.

Dela: