Projekt: Lär känna ett företag - på distans, åk. 7-9

  • Årskurs: Årskurs 7-9
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Ibland går det inte att åka i väg på ett företagsbesök, men kanske går det att träffas digitalt? Erfarenheten av att ha varit ute på prao kan aldrig ersättas men det går att lära känna ett företag även om det inte sker fysiskt.

Introduktion I projektet får eleverna i uppdrag att ta reda på tillräckligt mycket om ett företag och de som arbetar där för att sedan kunna presentera det för sina klasskamrater. 

Syfte Syftet med projektet är att eleven ska få en djupare förståelse för det företag de själva valt, samt att klassen som helhet ska inspireras av alla yrken, företag och möjligheter som finns i framtiden. Projektet syftar även till att belysa skolans betydelse genom att ställa frågor till företaget om just detta. Exempelvis: Vilka mattekunskaper behöver tex en snickare? Är det något ämne du skulle ha lagt ner mer tid på om du skulle gå i skola idag? Vilka ämnen har du haft nytta av utanför ditt arbete?

 

 

 

 

 

Förberedelse Som förberedelse väljer du ut företag som eleverna ska presentera, gärna lokala, tänk på att många företag är pressade just nu till följd av coronapandemin. 

Dela: