Projekt: Företagsbesök för åk. F-3

  • Årskurs: Årskurs 1-3
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

 Att få göra ett företagsbesök tillsammans med sin klass, exempelvis hos företagaren och de anställda i den lokala matbutiken, är något som eleven ibland minns till vuxen ålder. Ett aktivt arbete med företagssamverkan redan i en tidig ålder har visat sig ha flera fördelar, bl.a. har eleven enklare att göra sitt gymnasieval när det är dags för det.[1]

Syfte 
 Ett företagsbesök är ett uppskattat och inspirerande avbrott i den traditionella undervisningen och utgör en pusselbit i det entreprenöriella lärandet.

Projektet syftar även till att belysa skolans betydelse genom att ställa frågor till företaget om just detta. Exempelvis: Vilka mattekunskaper behöver tex en snickare? Är det något ämne du skulle ha lagt ner mer tid på om du skulle gå i skola idag? Vilka ämnen har du haft nytta av utanför ditt arbete?

 

 
 
 

[1] 1 Övningen bygger delvis på Skolinspektionens rapport: Skolinspektionen. 2013. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan, rapport 2013:5 (för att läsa mer om den, beställ detta material: https://eduna.se/styrning-och-ledning-avgorande-for-framgangsrik-studie-och-yrkesvagledning-i- skolan-pdf.html)