Projekt: Företagsbesök för åk. F-3

  • Årskurs: Årskurs 1-3
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Att få göra ett företagsbesök tillsammans med sin klass, exempelvis hos företagaren och de anställda i den lokala matbutiken, är något som eleven ibland minns till vuxen ålder. Ett aktivt arbete med företagssamverkan redan i en tidig ålder har visat sig ha flera fördelar.

Syfte 
 
Ett företagsbesök är ett uppskattat och inspirerande avbrott i den traditionella undervisningen och utgör en pusselbit i det entreprenöriella lärandet.

Projektet syftar även till att belysa skolans betydelse genom att ställa frågor till företaget om just detta. Exempelvis: Vilka mattekunskaper behöver en snickare till exempel? Är det något ämne du skulle ha lagt ner mer tid på om du skulle gå i skolan idag? Vilka ämnen har du haft nytta av utanför ditt arbete?