Projekt: Digitalt företagsbesök, F-3

  • Digitalt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs F-3
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Att få hälsa på hos en företagare, exempelvis på en bondgård, är något som eleven brukar minnas till vuxen ålder.[1] I dessa tider kan det vara svårt att få till ett företagsbesök, men varför inte bjuda in en lokal företagare på ett digitalt möte med barnen? 

Syfte Övningen ersätter inte upplevelsen av att ha varit ute på ett fysiskt företagsbesök, men kan likväl vara inspirerande för eleverna och fungera som en pusselbit i det entreprenöriella lärandet.  



[1] Övningen bygger delvis på Skolinspektionens rapport: Skolinspektionen. 2013. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan, rapport 2013:5 (för att läsa mer om den, beställ detta material: https://eduna.se/styrning-och-ledning-avgorande-for-framgangsrik-studie-och-yrkesvagledning-i-skolan-pdf.html)

 

 

Dela: